Diny's Dolls

Diny's Dolls

zondag 27 februari 2011

Good company

When I am behind my computer I always am in good company!
There are dolls made by me and made by others.
Some dolls are made by linda, my sister leny's daugther.
There are Shopie and Harvest Raggie by Carolyn Robbins from The Patchwork Ark
Pink Yo-yo Annie from Primgrl1
And some not handmade dolls: cabbage patch and a kewpie.
And I love them all!!!

donderdag 24 februari 2011

Blog

First of all a warm welcome to my new followers and visiters, feel free to look around and enjoy your yourney.

Allereerst een warm welkom  aan mijn nieuwe volgers en bezoekers, voel je vrij om rond te kijken en geniet van je reis.
I have 4 blogs now and you can blog hop from one to an other. Just click on the pictures in the right column

Ik heb nu 4 blogs en je kunt van de een naar de andere hoppen door op de foto's in de rechter kolom te klikken.


For my garden blog
Voor mijn tuinblog
For my dollhouse blog

Voor mijn poppenhuisblog
For my Sellingblog

Voor mijn verkoopblogand back to my doll blog

en terug naar mijn poppenblog

Al these pictures are always in the right column with the link just click on them1
Al deze foto's staan steeds in de rechter kolom met de link, gewoon klikken1

woensdag 23 februari 2011

Bebopalula

Yesterday my new little bunny arrrived!
My sister Leny from Lediteds made her .[ the pink bunny with  a trouser on]
Her name is Bebopalula and she fits perfect with my other bunnys.Sweet sweet sweet.
Thank you Leny....


Gister arriveerde mijn nieuwe konijntje!
Mijn zus Leny van lediteds heeft haar gemaakt
[Het rose konijntje met een broek aan]
Haar naam is Bebopalula en ze past perfect bij mijn andere konijntjes.Schattig schattig schattig.
Dank je wel Leny.....

vrijdag 18 februari 2011

Gardenblog

Vandaag start ik een nieuw blog over mijn tuin.
Je kunt er komen via de link in de rechter kolom.
Veel plezier.

Today I start another blog about my Garden.
You can take a peek through the link in the right column.
Have fun.

dinsdag 15 februari 2011

Rachel

New on poppendiny's sellingblog:  Rachel
Click on poppendiny's sellingblog link on the right

Nieuw op poppendiny's sellingblog:  Rachel
Klik op poppendiny's sellingblog link aan de rechter kant

vrijdag 11 februari 2011

Valentijn / Valentine

Zie het een beetje rose dit week-end
Fijne Valentijn.......


See things a little pink this week-end
Have a nice Valentine.........

woensdag 9 februari 2011

Nieuw Blog: Poppenhuis

Ik ben begonnen aan een nieuw blog over mijn poppenhuis.
Nog een doedingetje  LOL
Neem gerust een kijkje via de link aan de rechterkant.
Veel plezier


I started a new blog about my dollhouse
An other thing to do LOL
Just take a peek through the link on the right
Have fun

zaterdag 5 februari 2011

New [Bunny] Doll

Meet  Valerie Heartbunny.....
She is in my favourite colour: pink!
I loved to make her because she is soooo cute.
Have a nice week-end
Diny